Varför du behöver en cookie-banderoll på din hemsida


En cookie-banderoll är en pop-up som dyker upp när en besökare kommer till hemsidan. Hemsidor använder cookies för att samla in uppgifter från besökare. Cookie-banderoller har två syften: att låta besökare veta att deras uppgifter samlas in och kommer att användas för vissa syften, och att få deras samtycke till att använda uppgifterna. Nedan finns två exempel på hur cookie-banderoller kan se ut på en hemsida.

Cookie banner
Cookie banner

Hur fungerar en cookie-banderoll?


När en besökare landar på en hemsida dyker en pop-up upp någonstans på skärmen, Denna pop-up är den faktiska cookie-banderollen. Den berättar för besökaren att hemsidan använder cookies och ber dem om deras samtycke.
Dock sätter de flesta hemsidorna cookies innan de får samtycke. De väntar inte på tillstånd att samla in användaruppgifter, vilket medför att de riskar enorma böter och förlust av förtroende som ett företag. Deras cookie-banderoll tjänar till liten eller ingen nytta

Behöver jag en cookie-banderoll?


Du behöver en cookie-banderoll om samlar in uppgifter från besökare från den Europeiska Unionen. Generellt sett kräver endast EU-lagarna cookie-banderoll, vilket betyder att du har en plikt att visa dem enbart för dina EU-besökare. Dock, eftersom du inte kan kontrollera vem som besöker din hemsida och du troligen använder spårningsteknologier (Google Analytics, Facebook Pixel, HubSpot, plugins, knappar för sociala media), är det smart att ha en cookie-banderoll för att skydda dig själv.
EU reglerade detta först med direktivet om integritet 2002, vilket kräver att ägare till hemsidor får samtycke av besökare, och cookie-banderoller började dyka upp överallt på internet. GDPR (allmänna dataskyddsförordningen), vilken trädde i kraft i maj 2018 kräver också cookie-banderoll, men ålägger större böter för de som inte följer den.

Du kan genomsöka din hemsida för att se att GDPR och direktivet om integritet uppfylls med Secure Privacy:

Website scanning GDPR

Vilka är GDPR-kraven?


Innan GDPR kunde du lägga till en cookie-banderoll som sade ”Genom att använda denna hemsida accepterar du cookies”, men inte längre. Nu måste du be om samtycke för användandet av dina besökares personuppgifter. Vidare måste de anktivt välja att gå med på att ge dig tillåtelsen att använda deras uppgifter. Enkelt sagt kräver GDPR att du:

Informerar hemsidesbesökare från EU att du använder cookies, varför, hur och var deras uppgifter används på ett lättförståeligt sätt.

  • Ge dem en möjlighet att välja att acceptera eller ej en typ av cookie
  • Ge sitt samtycke innan uppgifter insamlas
  • Hålla register på alla insamlade samtycken
  • Låta besökare ta tillbaka de uppgifter de givit sitt samtycke till att samlas in
  • Radera besökares uppgifter på deras begäran

Återigen är kravet att fråga efter samtycke bara giltigt för när en besökare från ett EU-land kommer till din hemsida.

Kan cookie-banderollen dyka upp bara för EU-besökare?


Ja, det kan den. Secure Privacy gör det möjligt för dig att inrikta vissa cookie-banderoller enbart mot EU-besökare. Du kan justera detta genom att ändra inställningarna.

Cookie banner EU visitors

Hur kan jag skapa en cookie-banderoll med Secure Privacy?


Registrera dig bara för en av våra planer och följ instruktionerna. Du kan skapa en cookie-banderoll även med vår gratisplan.

Kommer din banderoll att hindra att cookies injiceras i en dator innan samtycke erhållits?


Ja, du kan lätt justera våra cookie-banderoller enligt GDPR-kraven. Du kan använda vår lösning för Samtycke i förväg för att blockera cookies och spårningsteknologier. Det kommer att hindra dig från att samla in uppgifter innan du fåt giltigt samtycke, och kommer att se till att du uppfyller lagarna.

Block cookies GDPR ePrivacy

Kan jag anpassa designen på cookie-banderollen?


Givetvis kan du det. Du har fullständig kontroll över banderoll-designen. Vi har en del fina fördesignade mallar tillfängliga för dig, men du kan lätt ändra detta med hjälp av CSS.

Cookie Banner design