Privacy Policy


Senast uppdaterad 20 september 2017

Secureprivacy.ai (“Secure Privacy”) har förbundit sig att skydda integriteten för personer som besöker våra hemsidor och individer vars personuppgifter vi kan få genom att använda Secure Privacys plattform och relaterade tjänster tillhandahållna för våra Kunder.

Denna Integritetspolicy är en integrerad del av våra Användarvillkor och beskriver våra rutiner när det gäller personuppgifter som vi samlar in på och genom våra Hemsidor vilka länkar till denna Integritetspolicy. Denna Integritetspolicy beskriver också - under rubriken ”Kunddata” - vår roll och metoder i samband med de personuppgifter kan vi kan härbärgera för våra SaaS-Kunder.

Som besökare till denna hemsida förblir din integritet under din kontroll. Vi vill att du har den information som du behöver för att ta dina egna beslut avseende din integritet i samband med din interaktion med Secure Privacys hemsidor.

Användningen av personuppgifter som samlats in genom våra tjänster skall begränsas till syftet att tillhandahålla de tjänster som vi har engagerats av våra kunder för.

1. Web sites covered

Denna Integritetspolicy omfattar den informationspraxis som Secure Privacy hemsidor som länkar till denna Integritetspolicy, inklusive http://www.secureprivacy.com; http://secureprivacy.com/; och https://secureprivacy.com har. Dessa hemsidor drivs legalt från Danmark.

Våra hemsidor kan innehålla reklam, banners och andra länkar till hemsidor med osäker itegritet. Vi är inte ansvariga för informationsrutiner eller innehåll på sådana andra hemsidor. Vi inbjuder dig till att granska integritetspolicyn hos de andra hemsidorna för att förstå hur de använder personuppgifter.

2. Consent

2.1 Uppgifter du ger oss

Vi tar emot och lagra all information som du anger på vår Hemsida och plugins eller ger oss på något annat sätt. Denna information kan innefatta (a) ditt namn, e-postadress, betalningsinformation (kredit / betalkortsinformation), bostadsadress, telefonnummer; (b) din IP-adress; (c) transaktionsrelaterad information, till exempel när du använder vår SaaS-plattform eller laddar ner våra programvaruplugins; och (d) information du ger oss när du kontaktar oss för hjälp.

2.2 Uppgifter dina hemsidesanvändare ger dig

SecurePrivacy.ai ger en lösning för din hemsida för att registrera och dokumentera användarsamtycken som ges på den hemsidan. Den registrerade information innefattar:

 • en skärmdump av webbsidan (i din hemsidesdomän) där användaren ger sitt samtycke;
 • användarens IP-adress och platsen den förknippas med (land, stad, stat);
 • datum då samtycke gavs.

Det registrerade användarsamtycket och förknippade personuppgifter kan kommas åt av dig när som helst via vårt Kundgränssnitt.

Medan vi tillhandahåller lämpliga tekniska hjälpmedel för att samla giltigt samtycke, är det ditt ansvar att se till att insamlade samtycken är giltiga. För att samtycket ska vara giltigt måste det vara:

 • frivilligt givet: användaren måste ge sitt samtycke genom att utöva äkta och fritt val och måste kunna återkalla sitt samtycke utan skada när som helst, och att dra tillbaka sitt samtycke måste vara lika enkelt som att ge sitt samtycke;
 • specifikt (förståeligt): varje bearbetningsaktivitet till vilken samtycke ges måste beskrivas på ett klart, bestämt och exakt sätt;
 • informerat: användare måste vara medvetna om din identitet som den hemsidesägare som samlar in deras samtycke;
 • entydigt: samtycke måste utgöra ett påstående eller en tydlig positiv särbehandling.

2.3 Uppgifter som vi samar in automatiskt

Secure Privacy använder plugins och cookies för att analysera trender, administrera hemsidan, följa användares rörelser runt hemsidan och för att samla in demografiska uppgifter avseende vår användarbas i sin helhet.

Du kan kontrollera användandet av cookies på den enskilda webbläsarnivån, men om du väljer att stänga av cookies kan det komma att begränsa ditt användande av vissa egenskaper och funktioner på vår hemsida eller tjänst.

Som gäller för de flesta hemsidor samlar vi in viss information automatiskt. Denna information kan inkludera Internet Protocol (IP)-adresser, typ av webbläsare, Internetleverantör (ISP), hänvisnings / utgångssidor, filer tittade på på vår hemsida (t.ex. HTML-sidor, grafik, osv.), operativsystem, datum / tidsmärkning och / eller clickstream data för att analysera trender i aggregatet och administrera hemsidan.

När du accepterar integritetsmeddelandet samlar vi in information om din IP-adress, land, en skärmdump av web-sidan där du accepterade integritetspolicyn, det datum då samtycke gavs och vilken sida du gav samtycke på. Vi använder denna information endast för att dokumentera ditt samtycke till den visade Integritetspolicyn. All sådan information lagras på servrar som drivs av SecurePrivacy.Ai och som finns i Nederländerna. Du kan dra tillbakat ditt samtycke när som helst från vår hemsida genom att klicka på Secure Privacys widget i det nedre högra hörnet eller genom att kontakta oss på [email protected].

2.4 Beteendeinriktning

Vi samarbetar med tredje part för att hantera vår reklam på andra hemsidor. Våra tredjepartspartners får använda teknik som cookies för att samla in information om dina aktiviteter på denna hemsida och andra hemsidor för att ge dig annonsering baserad på dina surfningsaktiviteter och intressen. Om du inte vill ha denna information som används för att ge dig intressebaserade annonser kan du välja bort detta genom att besöka vår hemsida på http://secureprivacy.wpengine.com och välja bort med hjälp av widgeten i det nedre högra hörnet.

Följ-inte

Det finns olika sätt du kan förhindra att din nätaktivitet följs. Ett av dessa är att sätta en preferens i din webbläsare som varnar hemsidor som du besöker att du inte vill att de ska samla in vissa uppgifter om dig. Detta kallas för en Följ-Inte ( ”DNT”) signal. Vänligen notera att våra hemsidor kanske inte känner igen eller vidtar åtgärder som svar på DNT signaler från webbläsare. För närvarande finns det ingen allmänt accepterad standard för vad ett företag bör göra när en DNT signal upptäcks. I händelse av att en slutlig standard blir etablerad, kommer vi att bedöma hur man på lämpligt sätt reagerar på dessa signaler.

För mer detaljerad information om cookies, Följ-Inte och andra spårningstekniker, besök www.allaboutcookies.org och www.allaboutdnt.com.

2.5 Andra insamlade uppgifter

Du kan logga in till vår Hemsida genom att använda sociala identitetsleverantörer såsom Facebook, Google +, eller en Open ID-leverantör. Dessa tjänster kommer att verifiera din identitet och ger dig möjlighet att dela viss personlig information med oss ​​såsom namn och e-postadress för att i förväg fylla vårt registreringsformulär.

Vår hemsida innehåller också sociala medie-funktioner, såsom Facebook Like-knappen och widgets, såsom Dela denna-knapp eller interaktiva mini-program som körs på vår hemsida. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår hemsida, och kan sätta en cookie för att se till att funtionen fungerar korrekt. Sociala medie-funktioner och Widgets härbärgeras antingen av en tredje part eller härbärgeras direkt på vår hemsida. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av integritetspolicyn från företaget som tillhandahåller den.

2.6 Datakomplettering för prospektanvändare

Vi kan få information om dig från andra källor, inklusive allmänt tillgängliga databaser eller tredje part från vilken vi har köpt data, och kombinera dessa uppgifter med information som vi redan har om dig. Detta hjälper oss att uppdatera, expandera och analysera våra register, identifiera nya kunder och erbjuda produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du ger oss personuppgifter om andra, eller om andra ger oss dina uppgifter, kommer vi endast att använda den informationen för den specifika anledningen för vilken de lämnades till oss.

3. Personal information we collect

Vi kan komma att använda dina uppgifter

(a) för att leverera hemsidestjänster och funktioner som efterfrågas av dig (inklusive alla anpassningsfunktioner begärda av dig);

(b) för att förbättra vår service till dig;

(c) för att personalisera innehåll och erbjudanden som kan vara av intresse för dig;

(d) för att svara på din förfrågningar; och

(e) för att uppfylla din begäran om produkter eller tjänster. Om sådan finns, kan vi använda din e-postadress för att kontakta dig från tid till annan i samband med tillhandahållande av våra produkter och tjänster till dig.

4. Use of personal information collected

Vi delar uppgifter som identifierar dig bara som beskrivs nedan och med dotterbolag som vi kontrollerar som följer samma riktlinjer som de som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi säljer inte din personuppgifter till tredje part.

 • Tredjepartstjänstleverantörer: Vi kan komma att anlita andra företag och individer för att utföra funktioner på vår räkning, till exempel skicka e-post, ta bort repetitiva och felaktiga uppgifter från kundlistor, analysera data, bearbeta kreditkort och ge hjälp med marknadsföring. De har tillgång till personuppgifter som behövs för att utföra sina uppgifter, men får inte använda det för andra ändamål. För närvarande använder vi följande tredjepartstjänstleverantörer: WordPress och Jetpack av Automattic (USA) för att administrera hemsidan, Stripe (USA) för betalningshantering, Typeform (Spanien, EU) för att samla in användarinmatning, MailChimp (USA) och SendGrid (USA ) för att skicka service-e-post och nyhetsbrev, Google Analytics från Google (USA) för insamling och bearbetning av analytisk information om användningen av vår hemsida, Intercom (USA) för meddelanden. En del av dessa tredjepartstjänstleverantörer finns och / eller använder underleverantörer utanför EU. Lagligt grund för gränsöverskridande överföring av personuppgifter till sådana icke-EU Tredjepartstjänstleverantörer utgör:
  1. självcertifiering av en tjänsteleverantör inom ramen för EU-USA Privacy Shield-systemet, eller
  2. Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (Modellklausuler), eller
  3. ditt uttryckliga samtycke till överföringen av dina personuppgifter till en icke-EU Tredjepartstjänstleverantörer, som ännu inte har genomfört självcertifiering inom ramen för EU-USA Privacy Shield-systemet och som vi ännu inte har Modellklausuler på plats för, samlade och registrerade av oss på vår hemsida. Du förstår och accepterar att dataskyddslagstiftningen som följs av sådana icke-EU tjänsteleverantörer kanske inte är lika skyddande som i ditt hemland.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till sådan användning av dina personuppgifter från dessa Tredjepartstjänstleverantörer.

Vi kan använda nya Tredjepartstjänstleverantörer om deras behandling av personuppgifter inte är i konflikt med denna Integritetspolicy. Vi kommer att meddela dig om vår användning av nya Tredjepartstjänstleverantörer i förväg i enlighet med Avdelning 10 ”Förändringar av denna integritetspolicy” härav. Genom att använda vår tjänst efter förhandsnoteringstiden har förflutit, accepterar du sådan användning av nya Tredjepartsleverantörer.

 • Några av våra sidor utnyttjar ramtekniker för att leverera innehåll till och från våra partners samtidigt som utseendet och känslan av vår hemsida bevaras. Var medveten om att du ger dina personuppgifter till dessa tredje parter och inte till Secure Privacy.
 • Genomsökning av din hemsida. Under din registrering hos SecurePrivacy.Ai ger du oss länken till din hemsida så att vår tjänst kan genomsöka den och bestämma en uppsättning triggers för att samla in användarens samtycke som kan väljas av dig. Du är medveten om och accepterar att alla personuppgifter på den genomsökta hemsidan behandlas av oss enbart i syfte att inrätta och konfigurera ditt användarkonto och enligt dina instruktioner.
 • Skydda andra och oss själva: Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter efter vad som krävs enligt lag, såsom att för att lyda en stämning eller liknande juridisk process och om vi tror att avslöjande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för våra kunder eller andra. I synnerhet kan vi samarbeta med brottsbekämpande organ i någon officiell utredning och lämna ut din personuppgifter till relevant myndighet därvid.
 • Överföring av affärsverksamhet: Vi förbehåller oss rätten att överföra dina personuppgifter i händelse Secure Privacy eller väsentligen alla våra tillgångar förvärvas. Du kommer att få meddelande via e-post och / eller ett tydligt meddelande på vår hemsida om eventuella ändringar i ägandet eller användning av dina personuppgifter, samt eventuella val du kan ha avseende dina personuppgifter.
 • I vissa situationer kan Secure Privacy vara skyldigt att offentliggöra personuppgifter som svar på lagliga förfrågningar från myndigheter, bland annat för att möta den nationella säkerheten eller krav brottsbekämpande organ.
 • Med ditt samtycke: Utöver vad som anges ovan, kommer vi inte att avslöja eller lämna ut dina personuppgifter till en tredje part utan ditt uttryckliga medgivande att vi kan att göra det.

Personuppgifter som samlats på SecurePrivacy.ai behandlas endast i samband med vår tjänst för registrering och dokumentering på din hemsida av användarsamtycken till dina egna separata behandlingsaktiviteter, och det är ditt ansvar som registeransvarig att säkerställa att dina behandlingsaktiviteter till vilka användare ger sitt samtycke är kompatibla med gällande lag. Om vi ​​blir medvetna om att dina behandlingsaktiviteter inte följer gällande lag, har vi rätt att stänga av eller avsluta tillhandahållandet av våra tjänster till dig, i vilket fall vi inte har något ansvar för eventuella konsekvenser av en sådan avstängning eller uppsägning.

5. Sharing of Personal Information Collected

 • Som besökare på vår hemsida kan du alltid välja att inte förse oss med personuppgifter när de efterfrågas, även om det kan krävas för att du ska kunna dra full nytta av vårt hemsidesutbud.
 • Om din webbläsare inte redan är inställd på att neka cookies kan du konfigurera din webbläsare till att neka dem. Genom att göra så kanske du inte kan dra full nytta av vår hemsidas funktioner.
 • Du kan hantera mottagandet av marknadsförings och icke-transaktionella meddelanden genom att klicka på ”säg upp”-länken som finns på botten av vår e-postreklam. Kunder kan emellertid inte välja bort att ta emot transaktionse-post relaterade till sitt konto.

6. Security

Secure Privacy är byggt med integritet, säkerhet och tillförlitlighet i åtanke, och har infört rimliga säkerhetsmekanismer för att skydda Secure Privacys Kundinformation och Kundanvändardata som underhålls på Secure Privacys servrar från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse . Dessa säkerhetsmekanismer inkluderar begränsad och lösenordsskyddade områden, krypterade anslutningar till och från Säkra Integritetsservrar, flera brandväggar och adderade säkerhetsnivåer.

Dessutom har alla personer som auktoriserats av oss behandla dina personuppgifter tillämplig tystnadsplikt.

Säkerheten för din personliga information beror också på att du skyddar ditt konto. Avslöja inte dina inloggningsuppgifter för hemsidan för obehöriga personer. Se också till att logga ut när du är färdig med användningen av en delad dator.

Men kom ihåg att inget säkerhetssystem är ogenomträngligt. Det kan vara möjligt för tredje part att avlyssna eller få tillgång till Secure Privacys Kundinformation och Kundanvändardata trots dessa åtgärder. Secure Privacy kan inte garantera säkerheten för din information och kan inte hållas ansvariga för obehörig åtkomst till Secure Privacys Kundkonton.

Vi gör stora ansträngningar för att hålla din information säker, men om vi upplever en säkerhetsöverträdelse som exponerar dina data mot risk, kommer vi att meddela dig, utan onödigt dröjsmål, via e-post med information om brottet och i vilken utsträckning din data har påverkats.

Om du har några andra frågor om säkerheten för våra hemsidor, kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan i avsnittet ”Kontakta oss”.

7. Client data

Secure Privacy samlar in information under ledning av sina Kunder, och har inget direkt samband med de personer vars personuppgifter bearbetas. Om du är kund hos en av våra Kunder och inte längre vill bli kontaktad av en av våra Kunder som använder våra tjänster, vänligen kontakta Kunden som du interagerar med direkt. Vi kan överföra personuppgifter till företag som hjälper oss att ge vår service. Överföringar till efterföljande tredje part omfattas av serviceavtal med våra Kunder.

Vi kommer att hålla personuppgifter som vi behandlar på uppdrag av våra Kunder så länge som behövs för att tillhandahålla tjänster till våra Kunder. Secure Privacy kan hålla dessa personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Meddelande och val: Individer kan lämna personuppgifter till våra kunder genom att använda hemsidans registrering och inloggningstjänster som vi erbjuder våra Kunder. (Vissa av dessa tjänster kan ha ett meddelande att de är ”drivs av Secure Privacy”). Dessa personuppgifter lämnas med meddelande till, och samtycke från, den enskilde användaren via identitetsleverantörernas tillståndsskärmar eller frivilligt av användaren vid registreringen. När Secure Privacy har framgångsrikt underlättat överföring av personuppgifter till en Kunds databas som inte är härbärgerad hos Secure Privacy, så är det Kundens ansvar att skydda personuppgiften mot obehörig åtkomst eller överföring.

Vår roll i behandling och skydd av kunddata: Som en del av våra säkra integritetskundsidentitet och åtkomsthanteringsplattform, kan vi ta emot och härbärgera för våra Kunders räkning sådana personuppgifter och andra uppgifter som en kund kan ge oss för att härbärgera (kollektivt ” Kunddata”). Våra Kunder är registeransvariga för Kunddata. Som registerförare av personuppgifter på uppdrag av våra kunder, följer vi deras instruktioner med avseende på de uppgifter de kontrollerar. På så sätt kan vi genomföra lämpliga tekniska, fysiska och administrativa åtgärder mot otillåten behandling av sådan information och mot förlust, förstörelse av eller skada på personuppgift. Vi bestämmer inte hur våra Kunder använder Kunddata, och vi kommer inte åt eller att avslöja det förutom enligt anvisningarna eller vad som godkänts av våra kunder eller krävs enligt lag.

Åtkomst, korrigering, ändring, eller radering av personuppgift: Om du är en person som söker åtkomst till, eller som vill korrigera, ändra eller ta bort din personuppgift som Secure Privacy kan lagra på uppdrag av vår Kund bör du rikta din begäran till lämplig Secure Privacy-kund som fungerar som registeransvarig för sådan information. Kunderna kan få tillgång till och ta bort Kunddata, inklusive en enskild post, via ett gränssnitt för tillämpningsprogram eller API. Om vi får en begäran att ta bort / dataåtkomst kommer vi att svara inom 30 dagar. Efter radering av personuppgifter i en databas som vi härbärgerar, kommer relaterade säkerhetskopierade data raderas, vanligtvis inom 10 dagar. Secure Privacy kan hålla kavr denna personuppgift efter vad som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Anonym statistik

För att hjälpa våra Kunder och partners, samt att marknadsföra våra tjänster, kan vi avslöja anonym, sammanställd statistisk information om användningen av våra tjänster av några eller alla av våra Kunder och deras användare. Sådan information kommer inte att innehålla någon personuppgift eller identifiera någon kund eller användare av våra tjänster.

8. Blog

Från tid till annan kan vi uppdatera denna Integritetspolicy. Om vi ​​gör det kommer vi att uppdatera ”ikraftträdandedatum” högst upp i Integritetspolicyn. Om vi ​​gör en uppdatering med förändringar som är väsentligt mindre restriktiva avseende vår användning och avslöjande av din information och / eller gör det möjligt att använda nya Tredjepartstjänstleverantörer, kommer vi att ge förvarning om sådana ändringar genom att posta meddelande på vår hemsida på toppen av den dåvarandeIntegritetspolicyn och skicka ett e-postmeddelande med en länk till ett sådant meddelande 30 dagar före dagen för uppdatering träder i kraft. Din fortsatta användning av denna hemsida eller vår service och / eller fortsatt tillhandahållande av information till oss kommer att vara i enlighet med villkoren i den då aktuella Integritetspolicyn.

9. Changes to this Privacy Statement

Från tid till annan kan vi uppdatera denna Integritetspolicy. Om vi ​​gör det kommer vi att uppdatera ”ikraftträdandedatum” högst upp i Integritetspolicyn. Om vi ​​gör en uppdatering med förändringar som är väsentligt mindre restriktiva avseende vår användning och avslöjande av din information, kommer vi att ge förvarning om sådana ändringar genom att posta meddelande på vår hemsida på toppen av den dåvarandeIntegritetspolicyn 30 dagar före ikraftträdandet av uppdateringen. Du bör besöka den här sidan med jämna mellanrum för att granska sådana ändringar i Integritetspolicyn. Din fortsatta användning av denna hemsida eller vår service och / eller fortsatt tillhandahållande av information till oss kommer att vara i enlighet med villkoren i den då aktuella Integritetspolicyn.

10. Contacting Us

Frågor om denna sekretesspolicy eller om informationsrutinerna på Secure Privacy bör riktas via e-post till [email protected] eller genom att skicka ett brev till oss.

Att: Privacy, Skovdiget 3, 3460 Birkerod, Denmark