Följ och dokumentera cookie-samtycke enkelt


När en besökare på hemsidan samtycker till att acceptera cookies, måste du dokumentera deras samtycke och spara detta säkert. Processen med dokumentering och att spara användares samtycken kallas för hantering av cookie-samtycke.

Nedan finns två bilder som illustrerar hur samtycke är dokumenterat (både accept och avstående) per transaktion och med en visuell överblick.

Cookie consent
Cookie consent

Behöver jag spara alla cookie-samtycken?


Ja, varje gång du behöver få ett cookie-samtycke från en besökare måste du också registrera det och spara det.

GDPR sätter särskilt höga standarder för att registrera samtycke. Du måste få ett positivt val att delta för varje syfte du samlar in uppgifter för. Du kan inte lita på förifyllda rutor och besökarens inaktivitet. I stället måste du erbjuda tomma rutor för varje uppgiftsinsamlingssyfte och be besökarna kryssa i dem. Det ögonblick de gör detta kan du injicera cookies i deras datorer, och du måste dokumentera och spara deras samtycke.

Om en användare ber att få dra tillbaka sitt samtycke måste du göra det lika lätt som att ge det. Vid förfrågan måste du ta bort deras samtycke från registren. En bra hantering av cookie-samtycke kommer att göra denna process enkel.

Hur kan jag registrera och spara alla cookie-samtycken jag får?


Hos Secure Privacy är den här processen fullt automatiserad. Så snart en besökare ger sitt samtycke registreras detta och spara i enlighet med lagarna. Så snart de drar tillbaka det kommer samtycket att tas bort från våra register. Du behöver inte göra något.