Användarvillkor


Senast Uppdaterad: 5:e juni 2018

 

Dessa Användarvillkor gäller för användandet av Secure Privacy (“Secure Privacy” Hemsidor och Produkter (enligt vad som definieras häri). Vid tillämpningen av dessa Användarvillkor ska termen "Hemsidor" kollektivt hänvisa till www.secureprivacy.ai liksom andra hemsidor som drivs av Secure Privacy operates och som länkar till dessa Användarvillkor. Termen “Producter” ska kollektivt hänvisa till de produkter och tjänster som beställts av Dig på nätet via en länk eller via ett Orderformulär som refereras till i detta Avtal, vare sig det är på test aller betalbas, och som gjorts tillgänglig på nätet av Oss, via den tillämpliga prenumerantinloggningslänken och andra webbsidor konstruerade av Oss, inklusive, individuellt och kollektivt, applicerbar Mjukvara, uppdateringar, API, Dokumentation och alla tillämpliga Associerade Tjänster som Du har köpt eller utnyttjat.

1. Användarvillkor för hemsidor


1.1. Vi tillhandahåller Hemsidorna under dessa Användarvillkor (“Villkor för hemsidor”), vilka kan komma att uppdateras av oss då coh då enligt Sektion 1 häri. Genom att acceptera dessa Användarvillkor samtycker du till att bli bunden av dessa Villkor och Secure Privacys Integritetspolicy som finns här. Om du inte samtycker med dessa Villkor ska du inte gå in på eller använda Hemsidorna. Dessutom ska du, när du har åtkomst till Hemsidorna, följa eventuellt upplagda riktlinjer eller regler som gäller för Hemsidorna, vilka kan vara upplagda och modifierade då och så. Alla sådana riktlinjer eller regler är härmed inkluderade genom referens till dessa Villkor.

1.2. Ändringar till Villkoren. Dessa Villkor, eller någon del av dem, kan ändras av oss, inklusive tillägg eller radering av villkor när som helst, och sådan ändring, tillägg eller radering kommer att vara effektiv omedelbart efter det de lagts upp. Ditt användande av Hemsidorna efter ett sådant upplägg ska bedömas såsom samtycke från dig av sådan ändring, tillägg eller radering.

1.3. Ändringar till Hemsidorna. Vi kan komma att ändra eller sluta med någon aspekt, tjänst eller funktion från Hemsidorna när som helst, inklusive, men inte begränsat till, innehåll, tillgänglighet och utrustning som behövs för åtkomst eller användning.

1.4. Registrering. Du kan komma att ges möjligheten att registrera dig via ett nätbaserat formulär eller genom att delta i Interaktiva Områden, såsom forum eller andra gruppfunktioner, för att skapa ett användarkonto ("Ditt Konto") som kan komma att göra det möjligt för dig att ta emot information från oss och/eller för att delta i vissa funktioner på Hemsidorna. Vi kommer att använda informationen som du anger i enlighet med Integritetspolicyn. Genom att registrera representerar och garanterar du att all information som du anger på registreringsformuläret är uppdaterad, fullständig och korrekt såvitt du vet. Du samtycker till att bibehålla och omedelbart uppdatera din registreringsinformation på Hemsidorna så att de kvarstår som uppdaterad, fullständig och korrekt. Du är ansvrig för att skaffa och bibehålla all anslutning, datormjukvara, hårdvara och annan utrustning som behövs för åtkomst och användning av Hemsidorna och alla avgifter relaterade till desamma.

1.5. Riktlinjer för användarinnehåll. Följande villkor gäller för innehåll som överförts av dig:

1.5.1 Hemsidorna kan komma att innehålla kommentarsektioner, diskussionsforum och andra interaktiva funtioner ("Interaktiva Områden) i vilka du kan ladda upp användargenererat innehåll, kommentarer, videor, foton, meddelanden, annat material eller saker (tillsammans - "Användarinnehåll"). Du är enskilt ansvarig för ditt användande av något Interaktivt Område och du använder dem på din egen risk. Interaktiva Områden är tillgängliga för individer som är 16 år eller mer. Genom att skicka in Användarinnehåll till ett Interaktivt Område representerar du att du är 16 år eller äldre och, om du är mindre än 16 år gammal, att du antingen har erhållit lagligt samtycke från din förälder eller förmyndare att acceptera dessa Villkor, skicka in innehåll och delta på Hemsidorna.

1.5.2 Genom att skicka över något Användarinnehåll eller delta i ett Inetraktivt Område inom eller i anslutning till Hemsidorna samtycker du till att inte ladda upp, posta eller på annat sätt överföra Användarinnehåll som (a) kränker eller gör intrång på något sätt på andras rättigheter, inklusive alla uttalanden som kan förtala, trakassera, förfölja eller hota andra; (b) du vet är falska, missvisande eller felaktiga; (c) innehåller uppenbara uttryck för trångsynthet, rasism, rasistiskt eller etniskt stötande innehåll, hets mot folkgrupp, smädande, vulgaritet eller svordomar; (d) innehåller eller förespråkar pornografi eller sexuellt innehåll, pedofili, incest, tidelag, eller som på annat sätt är obscent eller oanständigt; (e) bryter mot någon lag eller förespråkar eller tillhandahåller instruktioner om farliga, olagliga eller aggressiva handlingar eller diskuterar olaglig verksamhet med avsikt att begå dem; (f) förespråkar våldsamt beteende; (g) utgör ett rimligt hot mot den personliga eller den allmänna säkerheten; (h) innehåller våldsamma bilder av dödande eller fysisk misshandel som verkar ha fångats enbart, eller huvudsakligen, för exploaterande, skadliga omotiverade ändamål; (i) är skyddade av upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, publiceringsrätt eller annan äganderätt utan uttryckligt tillstånd av ägaren till sådan upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, publiceringsrätt eller annan äganderätt. Bördan av att bestämma att något Användarinnehåll inte är skyddat av upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, publiceringsrätt eller annan äganderätt faller på dig. Du är enskilt ansvarig för eventuell skada som resulterar från intrånget på upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, publiceringsrätt eller annan äganderätt eller all annan skada som är ett resultat av en sådan överföring. Alla personer som av Secure Privacy, enligt eget gottfinnande, bedöms ha brutit mot immateriella rättigheter eller andra rättigheter som tillhör andra ska blockeras från att kunna sända in eller ladda upp ytterligare material på Hemsidorna; (j) i allmänhet inte avser det utsedda ämnet eller temat på ett Interaktivt Område; (k) innehåller oombedd eller obehörig reklam eller marknadsföringsmaterial när det gäller produkter eller tjänster, “junk mail”, “spam”, “chain letters”, “pyramid schemes”, eller någon annan form av erbjudande; eller (l) använder namnen eller avbilden av en identifierbar fysisk person utan personens samtycke.

1.5.3 Du samtycker till att inte representera eller föreslå, direkt eller indirekt, Secure Privacys bifall av Användarinnehåll.

1.5.4 Du samtycker till att inte ladda upp, posta eller på annat sätt överföra något Användarinnehåll, mjukvara eller annat material som innehållet ett virus eller skadlig eller störande komponent.

1.5.5 Du samtycker till att inte använda en tjänst, teknologi eller automatiserat system för att på konstgjord väg öka antal sidtittar som ditt Användarinnehåll får. Detta inkluderar betal-per-klick-tjänster, "webbrobotar" och alla nuvarande och framtida teknologier. Du smatycker även till att inte beordra någon tredje part till att använda dessa tjänster, teknologier eller automatiserade system på dina vägnar.

1.5.6 Du samtycker till att inte använda någon teknologi, tjänst eller automatiserat system för att lägga ut mer Användarinnehåll än en individ kan ladda upp inom en given tidsrymd. Du samtycker även till att inte beordra en tredje part till att använda dessa tjänster, teknologier eller automatiserade system på dina vägnar.

1.5.7 Allt beteende som vi, enligt eget gottfinnande, tror begränsar eller hindrar någon annan från att använda ellet uppskatta Hemsidorna kommer inte att tillåtas. Vi förbehåller oss rätten att enligt eget gottfinnande ta bort eller ändra Användarinnehåll som du har överfört.

1.5.8 Vi är inte ansvariga för korrektheten och trovärdigheten på något Användarinnehåll, och tar inget ansvarför eventuella åtgärder du vidtar som ett resultat av att ha läst Användarinnehåll som lagts upp på Hemsidorna. Genom ditt användande av de Interaktiva Områdena kan du bli exponerad mot innehåll som du kan finna kränkande, stötande, skadligt, felaktigt eller vilseledande. Det kan även finnas en risk att du kan komma att agera med minderåriga individer, individer som agerar under falska förespeglingar, internationella handelsfrågor och utländska medborgare. Genom att använda de Interaktiva Områdena påtar du dig alla associerade risker.

1.5.9 Vi har rätten, men inte skyldigheten, att övervaka Användarinnehåll som lagts upp eller laddats upp till Hemsidorna för att bedöma uppfyllande av dessa Villkor och eventuella driftsregler som etablerats av oss och för att tillmötesgå lagar, förordningar och auktoriserad regeringsbegäran. Trots att vi inte har någon skyldighet att övervaka, filtrera, ändra eller ta bort något av Användarinnehållet som lagts upp eller laddats upp till Hemsidorna förbehåller vi oss rätten att ha fullständig discretion att filtrera, ändra, vägra att lägga upp eller ta bort utan meddelande eventuellt Användarinnehåll som lagts upp eller laddats upp till Hemsidorna när som helst och utan anledning, och du är enskilt ansvarig för att skapa säkerhetskopior av och ersättning för allt Användarinnehåll som lagts upp på Hemsidorna bekostat enbart av dig själv. Beslutet av Secure Privacy att övervaka och/eller modifiera Användarinnehåll innebär inte och ska inte anses innebära redaktionell kontroll över detta innehåll eller något ansvar på något sätt från vår sida i samband med eller uppstående från ditt användande av de Interaktiva Områdena på Hemsidorna.

1.5.10 Genom att överföra Användarinnehåll till Hemsidorna beviljar du oss automatiskt en royalty-fri, evig, icke-återkallbar, icke-exklusiv, global rätt och licens att använda, pulicera, reproducera, modifiera, anpassa, ändra, översätta, skapa härledda arbeten från, inkludera i annat arbete, distribuera, sublicensiera (genom flera nivåer) och på annat sätt använda sådant Användarinnehåll (i sin helhet eller delvis) på alla sätt, medier och teknologier som är nu kända eller härefter utvecklade, utan betalning till dig eller någon tredje part. Utöver detta och så långt tillämplig lag tillåter, frånsäger du dina immaterialrättsliga rättigheter i Användarinnehållet och samtycker till att inte hävda sådana rättigheter gentemot oss. Du representerar och garanterar till oss att du har fullt laglig rätt, makt och auktoritet att bevilja oss licensen som anges häri, att du äger eller kontrollerar hela uppvisningen och andra rättigheter till Användarinnehållet du skickade för de ändamål som avses i denna licens och att varken användarinnehåll eller utövandet av de rättigheter som beviljas häri ska bryta mot dessa Villkor, eller inkräkta på några rättigheter, inklusive integritetsrätt eller publiceringsrätt, eller utgör en ärekränkning eller förtal mot eller bryta mot någon lag eller någon annan rättighet av eller orsaka skada på någon person eller enhet. Du ger oss vidare rättigheten, men inte skyldigheten, att lagsöka varje person eller enhet som kränker dina eller våra rättigheter i Användarinnehållet genom att bryta mot dessa Villkor.

1.6. Riktlinjer för användaruppträdande. Följande villkor gäller för ditt uppförande när du har åtkomst till eller använder Hemsidorna: (a) du samtycker till att inte störa eller avbryta Hemsidorna eller servrarna eller nätverken som är anslutna till Hemsidorna, eller inte lyda några krav, procedurer, policyer eller bestämmelser för nätverk anslutna till Hemsidorna; (b) du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, dekonstruera, hacka, sälja, sälja eller utnyttja i kommersiellt syfte någon del av Hemsidorna, användning av Hemsidorna eller åtkomst till Hemsidorna; (c) du samtycker till att inte ge dig in i någon aktivitet som skulle utgöra ett brott eller ge upphov till en civilrättsligt ansvar; (d) du samtycker till att inte uppträda som en annan person eller enhet, inklusive men inte begränsat till, Secure Privacy eller någon anställd hos Secure Privacy, eller falskeligen uppge eller på annat sätt förvränga din anknytning till någon person eller enhet; och (e) du samtycker till att inte störa någon annan användares integritet, bland annat genom att skörda eller samla personligt identifierbara uppgifter om användarna av Hemsidorna eller publicera privat information om en tredje part.

1.7. Immateriella rättigheter. All text, grafik, fotografier, varumärken, logotyper, ikoner, användargränssnitt, ljud, musik, video, konstverk, programvara och datakod (tillsammans “Innehåll”), inklusive men inte begränsat till ”look and feel”, layout, design, struktur, färgschema, val, kombination och arrangemang av Innehållet som finns på Hemsidorna ägs av eller licensieras till oss. Sådant Innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärken, trade dress och olika andra immateriella rättigheter och lagar avseende illojal konkurrens.

Förutom med vårt uttryckliga skriftliga tillstånd eller enligt vad som är tillåtet av tillämpliga lagar får du inte kopiera, distribuera, reproducera, spegla, rama in, offentligt visa, offentligt framföra, översätta, dekonstruera, hacka, skapa härledda arbeten av, återpublicera eller sända Hemsidorna eller Innehållet (i sin helhet eller till del) på något sätt eller via något medium för distribution, publicering eller för något kommersiellt syfte.

Du kan visa, kopiera och hämta Innehåll från Hemsidorna enbart för personligt och icke-kommersiellt bruk, förutsatt att: (a) du inte tar bort något upphovsrätts- eller ägandemeddelande från Innehållet; (b) sådant Innehåll inte kommer att kopieras eller publiceras på någon nätverksansluten dator eller publiceras i något medium; och (c) inga ändringar görs på sådant Innehåll.

1.8. Garantifriskrivning; Ansvarsbegränsning.

(A) DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT ANVÄNDNING AV HEMSIDORNA ÄR PÅ DITT EGET VAL OCH DIN EGEN RISK. SECURE PRIVACY, DESS ANDRA ANKNUTNA FÖRETAG ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE ANSTÄLLDA, PARTNERS, TREDJEPARTSLEVERANTÖRER FÖR INNEHÅLL, TREDJEPARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE  GARANTER INTE ATT DIN ANVÄNDNING AV HEMSIDORNA KOMMER VARA UTAN AVBROTT ELLER FEL; INTE HELLER GER VI DIG NÅGON GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, AVSEENDE RESULTATEN SOM KAN ERHÅLLAS GENOM ANVÄNDNING AV HEMSIDORNA, ELLER TILL RIKTIGHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN ELLER INNEHÅLLET AV NÅGON INFORMATION, TJÄNST ELLER VARA SOM TILLHANDAHÅLLS VIA HEMSIDORNA.

(B) HEMSIDORNA TILLHANDAHÅLLS "SOM DE ÄR" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR ÄGANDESKAP ELLER INDIREKTA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ANNAT ÄN DE GARANTIER SOM ÄR EN FÖLJD AV OCH SOM INTE KAN EXKLUDERAS, BEGRÄNSAS ELLER ÄNDRAS UNDER DE LAGAR SOM GÄLLER FÖR DESSA VILLKOR.

(C) SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SECURE PRIVACY, ELLER DESS FRAMTIDA ÄGARE ELLER DOTTERBOLAG, VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGRA EGENDOMSSKADOR, UTEBLIVEN VINST, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV GOODWILL, DRIFTSSTOPP, DATOR OCH/ELLER ENHET ELLER TEKNIKFEL ELLER FUNKTIONSFEL ELLER FÖR NÅGON FORM AV DIREKT ELLER INDIREKT,  SPECIELL, OAVSIKTILIG, FÖLJD, AVSKRÄCKANDE ELLER STRAFFANDE SKADOR BASERAT PÅ NÅGOT RÄTTSMEDEL SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDANDET AV HEMSIDORNA ELLER NÅGOT PÅSTÅTT FEL I PRESTANDA, FEL, UTELÄMNING, AVBROTT, RADERING, DEFEKT ELLER FÖRSENING AV TJÄNSTEN, DRIFT ELLER ÖVERFÖRING AV HEMSIDORNA, ELLER NÅGOT PÅSTÅTT DATORVIRUS, FEL PÅ KOMMUNIKATIONSLINJE, STÖLD ELLER FÖRSTÖRELSE AV EGENDOM, OCH/ELLER OTILLÅTEN TILLGÅNG TILL, ÄNDRING AV ELLER ANVÄNDANDE AV ELLER UPPLÄGGNING AV UPPGIFTER, INNEHÅLL ELLER TEKNIK AVSEENDE ELLER PÅ HEMSIDORNA. DU SAMTYCKER TILL ATT DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER OAVSETT OM SÅDANA ANKLAGELSER ÄR FÖR KONTRAKTSBROTT, SKADESTÅNDSBETEENDE, VÅRDSLÖSHET ELLER FALLER UNDER NÅGON ANNAT RÄTTSMEDEL, OAVSETT GRUNDEN PÅ VILKEN ANSVAR KRÄVS OCH ÄVEN OM SECURE PRIVACY ELLER FRAMTIDA FÖRÄLDER ELLER DOTTERBOLAG HAR BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA. UTAN ATT DET PÅVERKAR DET OVANSTÅENDE BEKRÄFTAR DU OCKSÅ SPECIFIKT ATT SECURE PRIVACY ELLER FRAMTIDA FÖRÄLDER ELLER DOTTERBOLAG INTE ÄR ANSVARIGA FÖR NÅGOT FAKTISKT ELLER PÅSTÅTT ÄREKRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT BETEENDE FRÅN ANDRA ANVÄNDARE AV HEMSIDORNA ELLER NÅGON TREDLE PART.

OM TILLÄMPLIG LAG INTE TILLÅTER ALLA ELLER NÅGON DEL AV OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER FÖR DIG KOMMER BEGRÄNSNINGARNA BARA ATT GÄLLA FÖR DIG I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG.

1.9. Gottgörelse. Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Secure Privacy, dess dotterbolag och deras respektive chefer, tjänstemän, anställda och partners skadeslösa från och mot alla krav och utgifter, inklusive advokatkostnader, som härrör från din användning av Hemsidorna. Secure Privacy förbehåller sig rätten att ta över det enskilda försvaret gentemot något anspråk som vi har rätt till ersättning för enligt denna paragraf. I sådana fall skall du ge Secure Privacy ett sådant samarbete som rimligen begärs av Secure Privacy.

1.10. Upphörande. Vi kan säga upp eller avbryta dessa Villkor när som helst utan förvarning. Utan att begränsa det föregående, skall vi ha rätt att omedelbart säga upp din tillgång till Hemsidorna i händelse av uppträdande från dig som vi, i eget gottfinnande, anser vara oacceptabelt, eller i händelse av överträdelse av dig av dessa Villkor. Bestämmelserna i avsnitt 1.8. och 1,9 skall överleva uppsägning av dessa Villkor.

1.11. Tillämplig lag och jurisdiktion. Dessa Villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Danmark. Eventuella tvister som uppstår av dessa Användarvillkor ska avgöras av domstol i Köpenhamn, Danmark.

Vänligen rapportera eventuella brott mot dessa Villkor till Secure Privacy.

1.12. Upphovsrätt. Vi respekterar andras immateriella rättigheter, och förväntar oss att våra användare och kunder att göra detsamma. Om du tror att ditt arbete har kopierats på Hemsidorna på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, ska du vänligen kontakta Secure Privacy. Vi förbehåller oss rätten att säga upp tillgången till Hemsidorna för användare eller kunder som lägger upp material som strider mot andras immateriella rättigheter.

1.13. Annat. Dessa Villkor och eventuella driftsregler för Hemsidorna som fastställts av oss utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på ämnet häri och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal mellan parterna när det gäller sådant ämne. Bestämmelserna i dessa Villkor är till förmån för Secure Privacy, dess dotterbolag och dess tredjepartsinnehållsleverantörer och licensgivare och var och en skall ha rätt att hävda och upprätthålla sådana bestämmelser direkt eller för egen räkning. Inget avstående av endera parten av någon överträdelse eller försummelse nedan skall anses vara ett avstående från något av de föregående eller efterföljande överträdelserna eller försummelserna. Om någon del av dessa Villkor återfinns av en behörig domstol vara ogiltig eller inte kan verkställas, kommer den att ersättas med språk som återspeglar det ursprungliga syftet i ett giltigt och verkställbart sätt. De bindande delarna av dessa villkor kommer att förbli bindande för parterna. Rubrikerna som används häri är endast för bekvämlighet och skall inte ges någon laglig import.


2. Användarvillkor för produkter


Dessa Användarvillkor utgör ett bindande avtal för dig och styr din användning av och tillgång till produkter från dig, anställda och slutanvändare i samband med en betald eller gratis provprenumeration av tjänsterna.

Genom att acceptera detta Avtal antingen genom att registrera dig för Tjänsten eller Slutanvändaren för att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker Du till att vara bunden av detta Avtal. Om Du går in i detta avtal på uppdrag av ett företag, en organisation eller annan juridisk person (en ”Enhet”), godkänner Du detta Avtal för den Enheten och representerar för Secure Privacy att Du har behörighet att binda en sådan Enhet och dess dotterbolag till detta Avtal, i vilket fall termerna ”Prenumererare”, ”Du”, ”Din” eller relaterade termer med stor begynnelsebokstav häri ska avse sådan Enhet och dess DotterbolagOm Du inte har en sådan behörighet, eller om Du inte håller med om detta Avtal får Du inte acceptera detta Avtal och får inte använda någon av Tjänsterna.

2.1. Definitioner

Följande termer ahr följande betydelse:

Konto betyder alla konton eller instanser som skapats av eller på uppdrag av Abonnenten eller dotterbolag inom Tjänsterna.

Dotterbolag betyder, med avseende på en Part, en enhet som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med denna Part, varvid ”kontroll” (inklusive med korrelativa betydelse termerna ”styrs av” och ”under gemensam kontroll” ) innebär innehav, direkt eller indirekt, av förmågan att styra, eller orsaka riktningen av förvaltningen och politik av en sådan person, antingen genom ägande av värdepappersröst, genom avtal eller på annat sätt.

Avtal betyder Användarvillkoren för produkterna tillsammans med alla eventuella Tilläggsvillkor och Orderblanketter tillsammans med Secure Privacys Integritetspolicy som finns på Vår Hemsida.

Tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning betyder EU:s Allmänna dataskyddsförordning (eller en efterträdare till den).

API betyder programmeringsgränssnitt som utvecklats och görs tillgängliga av Secure Privacy vilka gör det möjligt för Prenumeranter att genomsöka, komma åt och använda viss funktionalitet som tillhandahålls av Tjänsterna, inklusive, utan begränsning, REST API vilket möjliggör interaktion med Tjänster automatiskt via HTTP-förfrågningar och applikationsutvecklings-API som gör det möjligt att integrera Tjänsterna med andra webbapplikationer.

Tillhörande Tjänster betyder produkter, tjänster, egenskaper och funktioner som är avsedda att användas i samband med Tjänsterna, men som inte ingår i Serviceplanen som Du prenumererar på, inklusive, utan begränsning, integrationer och applikationer skapade eller utvecklade av Secure Privacy eller dess dotterbolag. För att undvika tvivel, skall ingen av Tjänsterna eller någon annan produkt, service, egenskap eller funktion som uttryckligen uppges styras av någon alternativ licens, avtal eller villkor anses som en Tillhörande Tjänst.

Beta-tjänster betyder en produkt, tjänst eller funktion som tillhandahålls av Secure Privacy som kan göras tillgänglig för Dig att testa om Du så vill utan extra kostnad vilken är klart markerad såsom beta, försök, begränsatt utsläpp, icke-produktion, tidig åtkomst, utvärdering eller genom liknande beskrivning.

Konfidentiell Information betyder all information som lämnats ut av Secure Privacy till Dig, eller av Dig till Secure Privacy, vilken är i konkret form och märkt "konfidentiell" (eller med en liknande etikett) eller som en förnuftig person skulle förstå vara konfidentiell med tanke på typen av information och omständigheterna kring avslöjandet, inkluderande, men inte begränsat till,  information avseende Secure Privacys säkerhetspolicies och processer. Vid tillämpningen av detta avtal skall alla Service Data anses vara Konfidentiell Information. Oaktat det föregående ska Konfidentiell Information inte inkludera information som (a) var redan känd för den mottagande Parten vid tidpunkten för offentliggörande av utlämnande Parten; (b) var erhållen av eller erhålls av den mottagande Parten från en tredje part som inte har sekretesskyldighet med hänsyn till sådan information; (c) är eller blir allmänt tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom brott mot detta avtal eller annan giltig överenskommelse mellan Partern; eller (d) var eller är oberoende utvecklad av den mottagande parten utan användning av avslöjande Partens Konfidentiella Information.

Konsulttjänster betyder konsult och professionella tjänster (inklusive all utbildning, utveckling eller genomförandetjänster) som tillhandahålls av Secure Privacy eller dess aukoriserade underleverantörer enligt vad som indikeras på en Orderblankett eller annat skriftligt dokument såsom en arbetsbeskrivning "SOW", enligt definition nedan.

Slutanvändare betyder alla personer och enheter som inte är Prenumeranten som använder en Tjänst.

Personuppgift betyder all information avseende en identifierad eller identifierbar fysisk person (“registrerad”).

Personal betyder anställda och/eller icke anställda tjänsteleverantörer och entreprenörer hos Secure Privacy som anlitats av Secure Privacy i samband med utförandet enligt nedan.

Tjänst(er) betyder produkter och tjänster som beställs av Dig på nätet via en länk eller via en Orderblankett som hänvisar till detta Avtal, vare sig det är för test eller på betald grund, och som görs åtkomliga på nätet av Oss, via den tillämpliga prenumerantinloggningslänken och andra webbsidor hänvisade till av Oss, inklusive, individuellt och kollektivt, den tillämpliga Mjukvaran, uppdateringar, API, Dokumentationen och alla tillämpliga Tillhörande Tjänster som Du har köpt

Prenumerationtid betyder den period för vilken Du har samtyckt till att prenumerera och använda en Tjänst med avseende på någon hemsida.

Tredjeparttjänster betyder tredjepartprodukter, applikationer, tjänster, mjukvara, nätverk, plugins, system, kataloger, hemsidor, databaser och information som erhållits separat av Dig och vilken en Tjänst länkar till, eller vilken Du kan komma att ansluta till eller aktivera i samband med en Tjänst, inklusive, utan begränsning, Tredjeparttjänster vilka kan vara integrerade direkt i Ditt Konto av Dig eller enligt Ditt direktiv.

2.2. Generella villkor; Åtkomst till och användning av tjänsterna

2.2.1 Under Prenumerationstiden och under förutsättning att Du och Slutanvändare med detta Avtal följer det, har Du en begränsad rätt att komma åt och använda en Tjänst som överensstämmer med Serviceplanen (planerna) som Du prenumererar på, tillsammans med alla tillämpliga Distribuerade Tillhörande Tjänster för dina interna affärssyften. Vi kommer att (a) göra Tjänster och Tjänstedata tillgängliga för Dig enligt detta Avtal och de tillämpliga Orderformulären; (b) tillhandahålla tillämplig standardkundsupport för Tjänster till Dig utan extra kostnad som beskrivs på tillämplig Webbsida och Dokumentation och / eller uppgraderad support om så köpts; (c) göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att göra tjänsterna tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, förutom (i) under planerade driftstopp för uppgraderingar och underhåll av Tjänster (som Vi kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att meddela Dig i förväg om både genom Vår Hemsida och ett meddelande till Din Kontoägare och Ombud) ( ”Planerat Driftstopp”); och (ii) för någon otillgänglighet orsakad av omständigheter utanför Vår rimliga kontroll, inklusive till exempel en oförutsebar händelse, en regeringsakt, översvämning, brand, jordbävning, oroligheter, terrorhandling, strejk eller andra arbetsproblem (annat än en som involverar Våra medarbetare ), Internetleverantörens fel eller försening, Tredjepartstjänster eller ageranden som genomförs av tredje part, inklusive, utan begränsning, denial of service attack ( ”Force Majeure-händelse”). Secure Privacy förbehåller sig rätten att övervaka och med jämna mellanrum granska Din användning av Secure Privacy Tjänster för att säkerställa att Din användning uppfyller Avtalet och Serviceplanens begränsningar på Vår Hemsida. Skulle Secure Privacy upptäcka att Du inteuppfyller Avtalets eller Serviceplanens begränsningar på Vår Hemsida, förbehåller Secure Privacy sig rätten att debitera Dig, och Du accepterar härmed att betala för, nämnda användning i tillägg till andra åtgärder tillgängliga för Oss.

2.2.2 Du får inte använda Tjänsterna för att ge kundservice, support och andra outsourcade affärsprocesser tjänster på uppdrag av mer än en tredje part (annan än Dotterbolag) genom ett enda konto. Utan att begränsa det föregående, är Din rätt till åtkomst och användning av API också föremål för de restriktioner och policyer som införs av Secure Privacy från tid till annan med avseende på API enligt Dokumentationen eller på annat sätt skriftligen meddelat Dig.

2.2.3 En höghastighetsanslutning till Internet krävs för korrekt överföring av Tjänsterna. Du är ansvarig för anskaffning och underhåll av nätverksanslutningar som ansluter Ditt nätverk till Tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, ”browser” programvara som stöder protokoll som används av Secure Privacy, inklusive Transport Layer Security (TLS) protokollet eller andra protokoll som accepteras av Secure Privacy och att följa rutiner för tillgång till tjänster som stöder sådana protokoll. Vi är inte ansvariga för att meddela Dig eller Slutanvändare om eventuella uppgraderingar, korrigeringar eller förbättringar till någon sådan programvara eller för någon kompromiss av data, inklusive Tjänstedata överförd via datornätverk eller telekommunikationsutrustning (inklusive men inte begränsat till Internet) som inte ägs, drivs eller kontrolleras av Secure Privacy. Vi tar inget ansvar för tillförlitligheten eller prestandan hos några anslutningar som beskrivs i det här avsnittet.

2.2.4 Förutom att uppfylla de övriga villkor, förutsättningar och begränsningar som anges nedan i detta avtal, samtycker Du till att inte (a) licensiera, underlicensiera, sälja, återförsälja, hyra ut, leasa, överföra, överlåta, distribuera, tidsdela eller på annat sätt kommersiellt exploatera eller göra Tjänsterna tillgängliga för tredje part, utom för att främja Dina interna affärsändamål som uttryckligen tillåts i detta avtal; (b) använda Tjänsterna för att bearbeta data på uppdrag av någon annan tredje part än Ombud eller Slutanvändare; (c) modifiera, anpassa, dekonstruera eller hacka Tjänsterna eller på annat sätt försöka få obehörig åtkomst till Tjänsterna eller relaterade system eller nätverk; (d) felaktigt antyda någon sponsring eller association med Secure Privacy, (e) använda Tjänsterna på något olagligt sätt, inklusive, men inte begränsat till, brott mot någon persons integritet; (f) använda Tjänsterna för att skicka oombedd eller obehörig massutskick, skräppost, spam, pyramidspel eller andra former av överlappande eller oönskade meddelanden; (g) använda Tjänsterna för att lagra eller överföra filer, material, data, text, ljud, video, bilder eller annat innehåll som gör intrång tredje parts immateriella rättigheter; (h) använda Tjänsterna på något sätt som stör eller avbryter integriteten eller utförande av Tjänster och dess komponenter; (i) försöka dechiffrera, dekompilera, dekonstruera eller på annat sätt upptäcka källkoden för någon Programvara som utgör Tjänsterna; (j) använda Tjänsterna för att medvetet posta, överföra, ladda upp, länka till, skicka eller lagra innehåll som är olagligt, rasistiskt, hatiskt, kränkande, förolämpande, ärekränkande, obscent eller diskriminerande; (k) använda Tjänsterna för att medvetet lägga upp, överföra, ladda upp, länka till, skicka eller lagra virus, malware, trojanska hästar, tidsinställda bomber, eller någon annan liknande skadlig programvara ( ”Skadlig Programvara”); (l) använda eller starta något automatiskt system som kommer åt en Tjänst (t.ex. bot) på ett sätt som skickar mer meddelanden till en Tjänste-server under en given tidsperiod än en människa rimligen skulle kunna åstadkomma under samma period med användning av en konventionell nätbaserad webbläsare; eller (m) försöka använda eller använda Tjänsterna i strid med detta avtal.

2.2.5 Utöver våra rättigheter som angivits häri, förbehåller Vi oss rätten, i Vår rimliga bedömning, att tillfälligt avbryta Din tillgång till och användning av en Tjänst om Vi misstänker eller upptäcker någon Skadlig Programvara kopplad till Ditt konto eller till användningen av en Tjänst av Dig eller Slutanvändare.

2.2.6 Du bekräftar att Secure Privacy kan ändra egenskaper och funktioner hos Tjänsterna under Prenumerationstiden när som helst och efter eget gottfinnande.

2.2.7 Du får inte komma åt Tjänsterna om Du är en direkt konkurrent till Secure Privacy, förutom med Secure Privacys skriftliga medgivande i förväg. Du får inte komma åt Tjänsterna i syfte att övervaka prestanda, tillgänglighet, funktionalitet, eller för någon benchmarking eller konkurrerande syften.

2.2.8 Om Du registrerar dig för en gratis testperiod för någon av Tjänsterna, kommer Vi att göra sådana Tjänster tillgängliga för Dig på försök gratis tills det tidigaste av (a) slutet av den kostnadsfria provperioden för vilken Du registrerade att använda gällande Tjänst(er); (b) startdatum för någon prenumeration på sådan Tjänst köpt av dig för sådan(a) Tjänst(er); eller (c) uppsägning av försöket av Oss enligt eget gottfinnande. Ytterligare försöksvillkor kan komma att visas på försöksregistreringens webbsida. Alla sådana ytterligare villkor är införlivade detta Avtal genom referens och är rättsligt bindande.

NÅGON TJÄNSTEDATA SOM DU MATAR IN I EN TJÄNST, OCH EVENTUELLA KONFIGURATIONER ELLER ANPASSNINGAR SOM GJORTS TILL EN TJÄNST AV ELLER FÖR DIG, UNDER DIN GRATIS PROVPERIOD KOMMER ATT PERMANENT FÖRLORAS OM DU INTE KÖPER EN PRENUMERATION PÅ SAMMA TJÄNST SOM AVSES MED FÖRSÖKET ELLER PÅ ANNAT SÄTT KÖPER TILLÄMPLIG TJÄNST INNAN SLUTET PÅ DEN GRATIS PROVPERIODEN.

2.2.9 Från tid till annan  kan vi göra Betatjänster tillgängliga för Dig utan kostnad. Du kan välja att prova sådana Betatjänster efter eget gottfinnande. Betatjänster är bara avsedda för utvärderingsändamål och inte för produktionsanvändning, är inte föremål för regelbunden kundsupport och kan vara föremål för ytterligare villkor som kommer att meddelas Dig. Betatjänster är inte att betraktas som ”Tjänster” enligt detta Avtal; dock ska alla restriktioner, Vår reservation av rättigheter och Dina skyldigheter när det gäller Tjänsterna, och användning av Tredjeparttjänster skall även gälla för Din användning av Betatjänster. Om inget annat anges kommer alla Betatjänsters prövotid att löpa ut vid det tidigaste av ett år från provstartdatum eller det datum då en version av Betatjänsterna blir allmänt tillgänglig utan gällande Betatjänstbeteckning. Vi kan komma att avbryta Betatjänster när som helst efter eget gottfinnande och kan göra dem aldrig allmänt tillgängliga. Vi tar inget ansvar för skada eller skador som uppstår på grund av eller i samband med en Betatjänst.

2.3. Konfidentialitet; Säkerhet och integritet

2.3.1 Med förbehåll för de uttryckliga tillstånd som anges i detta Avtal, ska varje Part skydda varandras Konfidentiella Information från obehörig användning, tillgång till eller avslöjande på samma sätt som de skyddar sin egen Konfidentiella Information, men inte mindre än med rimlig omsorg. Om inte annat uttryckligen tillåts enligt detta Avtal kan var och en av oss använda varandras Konfidentiella Information enbart för att utöva våra rättigheter och fullgöra våra respektive skyldigheter enligt detta Avtal och skall lämna ut sådan Konfidentiell Information (a) enbart till den Personal som har ett behov av att känna till sådan Konfidentiell Information för sådana syften och som är skyldiga att upprätthålla sekretessen för, och inte missbruka, sådan Konfidentiell Information; (b) som krävs för att uppfylla en order eller stämning från  någon förvaltningsmyndighet eller behörig domstol; eller (c) som skäligen nödvändigt för att uppfylla alla tillämpliga lagar eller förordningar. Bestämmelserna i detta Avsnitt ska ersätta alla sekretessavtal med och mellan Parterna som skulle utge sig för att ta itu med sekretess och säkerhet hos Tjänstedata och ett sådant avtal ska inte ha någon ytterligare kraft eller effekt med avseende på Tjänstedata.

2.3.2 Secure Privacy kommer att behålla rimliga administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten, sekretess och integritet hos Tjänstedatan. Dessa säkerhetsåtgärder kommer att inkludera, men kommer inte att begränsas till, åtgärder för att förhindra åtkomst, användning, ändring eller avslöjande av Tjänstedata från Personal förutom (a) att tillhandahålla Tjänsterna och förhindra eller hantera service, support eller tekniska problem; (b) för att följa detta Avtal eller tillämplig lag; eller (c) som Du uttryckligen skriftligen tillåter.

2.3.3 I den mån Tjänstedata utgör Personuppgift är Du och Secure Privacy härmed överens om att du ska anses vara registeransvarig och relevant enhet i Secure Privacy ska anses vara registerförare enligt hur dessa termer förstås enligt Tillämplig Dataskyddslag. Om inte annat uttryckligen godkänts av Secure Privacy kan Tjänstedata vara härbärgerad av Secure Privacy eller deras respektive auktoriserade tredjepartsleverantörer inom EU, USA eller andra platser runt om i världen. Under inga omständigheter kommer någon enhet i Secure Privacy att anses vara registeransvarig med avseende på Tjänstedata enligt Tillämplig Dataskyddslag eller någon relevant lag eller förordning av en Medlemsstat enligt definitionen i den Tillämpliga Dataskyddslagen. Personuppgift behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.

2.3.4 Du samtycker till att Secure Privacy och tredjepartsleverantörer som används av Secure Privacy att hjälpa till att tillhandahålla Tjänsterna till Dig skall ha rätt att få tillgång till Ditt Konto och att använda, modifiera, reproducera, distribuera, visa och avslöja Tjänstedata i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla Tjänsterna, inklusive, utan begränsning, som svar på Dina supportfrågorEventuella tredjepartstjänstleverantörer som används av Secure Privacy kommer endast att få tillgång till Ditt Konto och Tjänstedata enligt vad som är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsterna och kommer att vara föremål för sekretesskyldigheter som är kommersiellt rimliga och i huvudsak i linje med de normer som beskrivs.

2.4. Immateriella rättigheter
Vardera Parten skall behålla alla rättigheter, ägande och intresse i och till alla sina respektive patent, uppfinningar, upphovsrätter, varumärken, domännamn, affärshemligheter, know-how och andra immateriella och / eller äganderätter (kollektivt, ”Immateriella Rättigheter ”). De rättigheter som beviljas till Dig, Ombud och Slutanvändare att använda Tjänsten (Tjänsterna) enligt detta Avtal förmedla inte några ytterligare rättigheter i Tjänsten (Tjänsterna) eller i någon Immateriell Rättighet i samband därmed. Med förbehåll endast för begränsade rättigheter att komma åt och använda Tjänsten (Tjänsterna) som uttryckligen anges häri, kommer alla rättigheter, ägande och intressen i och till Tjänsterna och all hårdvara, Programvara och andra komponenter i eller använda för att tillhandahålla Tjänsterna, inklusive alla relaterade Immateriella Rättigheter, att kvarstå hos Secure Privacy och uteslutande tillhöra Secure Privacy. Secure Privacy skall ha en gratis, världsomspännande, överförbar, underlicensierbar (genom flera nivåer), överlåtbar, oåterkallelig och evig licens att genomföra, använda, modifiera, kommersiellt exploatera, och / eller införliva i Tjänsterna eller på annat sätt använda alla förslag, förbättringsbegäranden, rekommendationer eller annan återkoppling som Vi får från Dig, Ombud, Slutanvändare eller annan tredje part som agerar för Din räkning.

2.5. Tredjepartstjänster
Secure Privacy kan komma att använda Tredjepartstjänster som en del av Tjänsten. Din tillgång till och användning av Tredjepartstjänster regleras enbart av villkoren i dessa Tredjepartstjänster och Vi rekommenderar inte, är inte ansvariga för, och gör inga utfästelser att någon aspekt av sådana Tredjepartstjänster, inklusive, utan begränsning, deras innehåll eller det sätt på vilket de hanterar, skyddar, behandlar eller Bearbetar data (inklusive Tjänstedata) eller någon interaktion mellan Dig och leverantören av sådana Tredjepartstjänster. Vi kan inte garantera den fortsatta tillgången på sådana Tredjepartsservicefunktioner och kan sluta ge tillgång till dem utan att det berättigar Dig till återbetalning, kredit eller Tredjepartsersättning, om, till exempel och utan begränsning, en leverantör av en Tredjepartstjänst upphör att göra Tredjepartstjänsten tillgänglig för driftskompatibilitet med motsvarande Tjänster på ett sätt som är godtagbart för Oss. Du avsäger Dig oåterkalleligen någon fordran mot Secure Privacy med avseende på sådana Tredjepartstjänster. Vi är inte ansvariga för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med Din aktivering, åtkomst eller användning av sådana Tredjepartstjänster eller Din tillit till integritetspraxis, datasäkerhetsprocesser eller annan policyer från sådan Tredjepartstjänst. Du kan bli tvungen att registrera sig för eller logga in hos sådana Tredjepartstjänster på deras respektive hemsidor. Genom att aktivera en Tredjepartstjänst ger Du uttryckligen Secure Privacy tillåtelse att avslöja Din Inloggning samt Tjäntedata som behövs för att underlätta användningen eller aktiveringen av sådana Tredjepartstjänster.

2.6. Ändringar och betalningar av faktureringsplan
2.6.1 Om inte annat anges på en Orderblankett som hänvisar till detta Avtal ska alla avgifter i samband med Din tillgång till och användning av en Tjänst betalas i sin helhet vid början av Din Prenumerationstid, med avseende på tiden då Tjänsten köpts, prenumererats på eller på annat sätt utnyttjats för. Om Du inte betalar Dina Prenumerationsavgifter eller andra avgifter som anges på Orderblanketten inom fem (5) bankdagar från Vårt meddelande till Dig att betalning ska ske eller är försenad, eller om Du inte uppdaterar betalningsinformationen på Vår begäran, kan Vi, utöver Våra andra åtgärder, stänga av eller avsluta din tillgång till och användning av en sådan Tjänst för Dig, Dina Ombud och Slutanvändare.

2.6.2 Vi kommer automatiskt att uppgradera Ditt konto till nästa plan när Ditt konto har nått det maximala antalet dokumenterade besökare på hemsidan.

2.6.3 Om Ditt konto uppgraderas till en dyrare plan kommer eventuella inkrementella Prenumerationsavgifter i samband med en sådan Prenumerationsuppgradering att proportionellt debiteras under den återstående tiden av Din dåvarande Prenumerationstid, debiteras Ditt Konto och förfalla till betalning vid genomförandet av en sådan Prenumerationsuppgradering. I alla framtida Prenumerationstider kommer Din Prenumerationsavgift att återspegla sådana Prenumerationsuppgraderingar.

2.6.4 Ingen återbetalning eller kreditering för Prenumerationsavgifter eller andra avgifter eller betalningar kommer att ges till Dig om Du väljer att nedgradera Din Serviceplan. Nedgradering av Din Serviceplan kan leda till förlust av innehåll, funktioner eller kapacitet av Tjänsten som är tillgänglig för Dig på Ditt Konto och Secure Privacy tar inte något ansvar för sådan förlust eller avbrott.

2.6.5 Om inte annat anges, inkluderar Våra avgifter inte några skatter, avgifter, tullar eller liknande statliga avgifter, inklusive   Our charges do not include any taxes, levies, duties or similar governmental assessments, including mervärdes eller försäljningsskatter (kollektivt “Skatter”).

2.6.6 Om Du betalar med kreditkort eller vissa andra betalningsinstrument ger Tjänsterna ett gränssnitt för Kontoägaren att ändra kreditkortsinformation (t.ex. vid förnyelse kort). Kontoägaren kommer att få ett kvitto vid varje mottagande av betalning, eller så kan de få ett kvitto inifrån Tjänsterna för att följa Prenumerationsstatus. Du godkänner härmed betalningsleverantören att Vi kan debitera ditt kreditkort eller annat betalningsinstrument i förväg på ett regelbundet sätt i enlighet med villkoren i Serviceplanen för de Tjänster och för de periodiska Prenumerationsavgifter som gäller för den Använda Tilläggstjänster som Du prenumererar på tills Din prenumeration på Tjänsterna avslutas och Du accepterar att betala alla Prenumerationsavgifter som så uppkommit.

2.7. Hävande och uppsägning
2.7.1 Vardera Parten kan välja att avsluta Ditt Konto och prenumeration på en Tjänst i slutet av Din dåvarande Prenumerationstid genom att meddela detta, i enlighet med detta Avtal, trettio (30) dagar före utgången av en sådan Prenumerationstid. Om inte Ditt Konto och prenumeration på en Tjänst är så avslutad kommer Din prenumeration på en Tjänst (inklusive alla Använda Tilläggstjänster) att förnyas för en Prenumerationstid som motsvarar längden på den utgående Prenumerationstiden.

2.7.2 Inga återbetalnigar eller krediteringar för Prenumerationsavgifter eller andra avgifter eller betalningar kommer att ges till Dig om Du väljer att avsluta Din prenumeration på Tjänsten eller avsluta Ditt Konto före utgången av din då effektiva Prenumerationtid.

2.7.3 Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta eller avsluta Tjänsterna (eller någon del därav), Ditt Honto eller Din och / eller Ombuds eller Slutanvändarnas rättigheter att få tillgång till och använda Tjänsterna, och ta bort, inaktivera och kassera Tjänstedata när som helst om Vi tror att Du eller Slutanvändare har brutit mot detta Avtal.

2.7.4 En Part kan säga upp detta Avtal vid angivande av grunden  (a) med trettio (30) kalendardagars skriftligt varsel till den andra Parten av ett väsentligt avtalsbrott om ett sådant brott förblir otillrättat vid utgången av uppsägningstidens utgång; eller (b) om den andra Parten blir föremål för en ansökan om konkurs eller annat förfarande i samband med insolvens, konkurs, likvidation eller uppdrag till förmån för fordringsägare.

2.7.5 På begäran av dig som gjorts inom trettio (30) kalenderdagar efter dagen för uppsägning eller upphörande av detta Avtal, kommer Vi att göra Tjänstedata tillgängliga för Dig för export eller nerladdning enligt vad som anges i Dokumentationen. Efter en sådan 30-dagarsperiod, kommer Vi inte att ha någon skyldighet att upprätthålla eller tillhandahålla någon Tjänstedata, och, enligt vad som anges i Dokumentationen, vi kommer att ha rätt att ta bort eller förstöra alla kopior av Tjänstedata i Våra system eller på annat sätt i Vår ägo eller kontroll, om inte det är förbjudet enligt lag att göra så.

2.8. Representationer, garantier och friskrivningar

2.8.1 Vardera Parten representerar att den frivilligt och giltigt har ingått detta avtal och har laglig rätt att göra så.

2.8.1 FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES HÄRI ÄR WEBBSIDORNA OCH TJÄNSTERNA, INKLUSIVE ALLA SERVER- OCH NÄTVERKSKOMPONENTER TILLHANDAHÅLLNA "SOM DE ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIG LAG, OCH VI FRÅNSÄGER OSS UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ÄGANDE, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. DU ACCEPTERAR ATT INTE GARANTERAR ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT, PÅ TID, SÄKRA, FELFRIA ELLER FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA PROGRAM, OCH INGEN INFORMATION ELLER RÅD SOM DU FÅR FRÅN OSS ELLER GENOM TJÄNSTERNA SKA SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL.

2.9. Ansvarsbegränsning

2.9.1 UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH UNDER INGEN LAGSTIFTNING (VARE SIG DET RÖR AVTAL, KRÄNKNING, FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT) SKA VI, ELLER VÅRA SAMARBETSPARTNERS, DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, OMBUD, TJÄNSTELEVERANTÖRER, LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE VARA ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR UTEBLIVEN VINST, FÖRLORAD FÖRSÄLJNING ELLER VERKSAMHET, FÖRLORAD DATA, AVBROTT, FÖRLUST AV GOODWILL ELLER ALL ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA SOM ORSAKATS DIG ELLER TREDJE PART I SAMBAND MED DETTA AVTAL, TJÄNSTERNA ELLER KONSULTTJÄNSTER, OAVSETT OM VI HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR ELLER KUNNAT FÖRUTSE SÅDANA SKADOR.

2.9.2 OAKTAT VAD SOM ANGES I DETTA AVTAL SKA SECURE PRIVACYS TOTALA ANSVAR MOT DIG ELLER TREDJE PART TILL FÖLJD AV DETTA AVTAL ELLER ANNAT I SAMBAND MED NÅGON PRENUMERATION PÅ ELLER ANVÄNDNING ELLER UTNYTTJANDE AV TJÄNSTERNA, UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA PRENUMERATIONSAVGIFTERNA FÖR SÅDANA TJÄNSTER SOM DU BETALAT FÖR UNDER TOLV (12) MÅNADER FÖRE DEN FÖRSTA HÄNDELSEN ELLER DEN HÄNDELSE SOM GIVIT UPPHOV TILL SÅDANT ANSVAR.

2.9.3 SECURE PRIVACY TILLHANDAHÅLLER ETT VERKTYG FÖR ATT SAMLA IN OCH HANTERA ANVÄNDARSAMTYCKE PÅ HEMSIDOR. DETTA VERKTYG LEVERERAS "SOM DET ÄR" OCH UTAN NÅGON SLAGS GARANTI, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT. DU FÖRSTÅR ATT UPPFYLLANDE AV TILLÄMPLIG DATASKYDDSLAG ÄR EN MÅNGFACETTERAD FRÅGA, VILKET REFLEKTERAS I ALLA PROCESSER OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR DIN AFFÄRSVERKSAMHET, INTE BARA PÅ DIN HEMSIDA. DESSUTOM GARATERAR INTE EN ANVÄNDARSAMTYCKESMEKANISM PÅ EN HEMSIDA HEMSIDANS FULLA ÖVERENSSTÄMMELSE MED TILLÄMPLIG DATASKYDDSLAG. DÄRFÖR GARANTERAR SECURE PRIVACY INTE OCH ÄR INTE ANSVARIG FÖR ÖVERENSSTÄMMELSE AV DIN HEMSIDA OCH/ELLER DIN AFFÄRSVERKSAMHET OCH DATABEHANDLINGSAKTIVITETER, FÖR VILKA ANVÄNDARSAMTYCKE INSAMLAS, MED GÄLLANDE DATASKYDDSLAGSTIFTNING, OCH DET ÄR DITT EGET ANSVAR ATT SÄKERSTÄLLA DENNA ÖVERENSSTÄMMELSE.

2.9.4 Alla krav eller skador som Du kan ha mot Secure Privacy skall endast vara gällande mot Secure Privacy och inte någon annan enhet eller dess tjänstemän, direktörer, representanter eller partners.

3.0 Underregisterförare

Secure Privacy använder vissa underregisterförare och innehållsleveransnätverk för att hjälpa till med att tillhandahålla Tjänsterna.

Vad är en Underregisterförare:
En underregisterförare är en tredje parts registerförare som utnyttjas av Secure Privacy som har eller potentiellt kommer att ha tillgång till eller behandla Tjänstdata (som kan innehålla Personuppgifter). Secure Privacy utnyttjar olika typer av underregisterförare att utföra olika funktioner som förklaras i tabellerna nedan.

Tillbörlig aktsamhet:
Secure Privacy åtar sig att använda en kommersiellt rimlig urvalsprocess genom vilken den utvärderar säkerhet, integritet och sekretess praxis hos föreslagna underregisterförare som kommer att eller kan få tillgång till eller behandla Tjänstdata.

Infrastrukturunderregisterförare – Tjänstdataförvaring
Secure Privacy äger eller kontrollerar tillgång till infrastruktur som Secure Privacy använder för att vara värd för Tjänstdata som lämnats till Tjänsterna, annat än vad som anges nedan. För närvarande är Secure Privacys produktionssystem för Tjänster lokaliserat i EU (Nederländerna).

Enhetsnamn Enhetstyp Enhetsland
Microsoft Azure Cloud Service Provider Netherlands

 

 

Tjänst-specifika underregisterförare
Secure Privacy arbetar med vissa tredje parter att ge specifik funktionalitet inom Tjänsterna. Dessa leverantörer är Underregisterförarna som anges nedan. För att tillhandahålla relevant funktionalitet åtkommer dessa Underregisterförare Tjänstdata. Deras användning är begränsad till de angivna Tjänsterna och syftena.

 

Enhetsnamn Syfte Applicerbar Tjänst Enhetsland
Google Analytics Google Analytics (“Google”) är analysleverantören som Secure Privacy använder för att ge Insikter och Analyser inom Tjänsterna. Hemsida USA
WordPress och Jetpack av Automattic Administrering av våra hemsidor. Hemsida USA
Stripe Betalningsbehandling. Secure Privacy
Applikation
USA
Typeform Nätbaserad plugin för formulär. Alla Spanien
MailChimp E-postadministration och utsändningstjänst. Hemsida USA
SendGrid E-postadministration och utsändningstjäns. Secure Privacy
Applikation
USA
Getsitecontrol Nätbaserad meddelandetjänst. Hemsida och Secure Privacy
Applikation
USA

 

 

 

Nätverk för leverans av innehåll

Som förklarats ovan, kan Secure Privacys Tjänster använder innehållsleveransnätverk ( ”CDNs”) för att tillhandahålla Tjänsterna, av säkerhetsskäl och för att optimera innehållsleverans. CDN har inte tillgång till Tjänstdata men är vanligen använda system av distribuerade tjänster som levererar innehåll baserat på det geografiska läget för den enskilde som kommer åt innehållet och ursprunget av innehållsleverantören. Webbplatsens innehåll som levereras till besökare på webbplatsen och domännamnsinformation kan lagras med en CDN att påskynda överföring och information som överförs över en CDN kan nås genom denna CDN för att aktivera dess funktioner. Nedan beskrivs användningen av CDN av Secure Privacys Tjänster.

CDN Leverantör Tjänster som använder CDN CDN Plats Beskrivning av CDN-tjänster
Cloudflare Alla tjänster Globalt Cloudflares tjänster inkluderar ett innehållsleveransnätverk, ett domännamnssystemnätverk, webbinnehållsoptimering, webbapplikationsbrandvägg,  internetprotokollsrenomméfilter och skydd mot överbelastningsattacker (DDoS).

 

 

Innehållsleveransnätverk

Secure Privacys Policy för dataradering (“Policy för dataradering”) beskriver hur våra Prenumeranters Tjänstdata raderas i samband med annulleringen, uppsägningen eller migreringen av ett Konto inom Secure Privacys Tjänster som beskrivs häri.

Kontos hävning eller uppsägning

Nittio (90) dagar efter ditt Konto för en av de Tjänster som anges nedan avbryts eller avslutas; eller tvåhundrasjuttio (270) dagar efter att din test har avslutats för en av de Tjänster (förutsatt att du inte har köpt en prenumeration på Tjänsten), kommer en automatiserad process påbörjas som permanent tar bort din Tjänstdata för den inställda Tjänsten i enlighet med tidslinjer som anges i tabellerna nedan.

 

 

Secure Privacy Support

Datastruktursbeskrivning Raderingstidslinje (efter starten på raderingsprocessen) för Annullering, Uppsägning eller Migrering
Biljettdata 40 dagar
Användardata 40 dagar
Bilagor 40 dagar

 

 

Secure Privacy Chatt

Datastruktursbeskrivning Raderingstidslinje (efter starten på raderingsprocessen) för Annullering, Uppsägning eller Migrering
Chattinnehåll 120 dagar
Analysinformation 120 dagar

 

 

Definitioner

Biljettdata inkluderar supportbiljettkommentarer, taggar, kundfält och granskningshändelser.

Användardata inkluderar identiteter, hashade lösenord och namn för både Ombud och Slutanvändare.

Bilagor inkluderar filer som bilagts supportbiljetter.

Chattinnehåll inkluderar innehåll som lagts in i en Chatt-session av Slutanvändare eller Prenumerant.

Genvägar inkluderar makrosvar använda i Chatten.

Analysinformation inkluderar innehåll från rapporterande konsol för Prenumerant för att analysera Chatt och Ombudsaktiviteter i Chatten.

Samtalsdata inkluderar metadata avseende samtalet såsom tid och hur länge det varade.

Slutanvändarinformation inkluderar namn och e-postadress för Slutanvändare.